Οι οργανωτικές ομάδες του Logicom Cyprus Marathon και του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ, ενημερώνουν το ευρύ κοινό πως μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • O επόμενος Logicom Cyprus Marathon θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.
  • Ο επόμενος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2020.
  • Οι δύο διοργανώσεις έχουν καταλήξει σε πλάνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με σκοπό την αποφυγή διεξαγωγής των δύο εκδηλώσεων την ίδια ημέρα.

Κοινός στόχος και των δύο διοργανώσεων είναι η ανάπτυξη του δρομικού κινήματος της Κύπρου, αλλά και η προώθηση του νησιού σαν προορισμός αθλητικού τουρισμού. Οι Logicom Cyprus Marathon και ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ από εδώ και στο εξής θα βρίσκονται σε επικοινωνία και συνεννόηση προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το δρομικό κίνημα της Κύπρου αλλά και τους χιλιάδες ξένους δρομείς που προγραμματίζουν να τρέξουν και τις δύο διοργανώσεις για τη θετική τους παρέμβαση προς την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε. Εκφράζουμε παράλληλα τις θερμές μας ευχαριστίες στον ΚΟΑ, στην ΚΟΕΑΣ, καθώς επίσης και στο Υφυπουργείου Τουρισμού που αποτελούν θερμούς υποστηρικτές της συνεχούς προσπάθειάς μας για αναβάθμιση της εμπειρίας των χιλιάδων δρομέων που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους.  

Logicom Cyprus Marathon

ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ

The organizing teams of the Logicom Cyprus Marathon and the OPAP Limassol Marathon GSO, would like to inform the public, that after a meeting held on Thursday the 28th of March 2019, the following have been agreed:

  • The next Logicom Cyprus Marathon will take place on Sunday the 15th of March 2020.
  • The next OPAP Limassol Marathon GSO will take place on the weekend of 21st and 22nd of March 2020.
  • The two events have concluded on an event dates plan for the next four years (2020 included) in order to avoid potential clashes.

Common objectives of both events is the development of the Cyprus running community and the promotion of Cyprus as a sports tourism destination. The Logicom Cyprus Marathon and the OPAP Limassol Marathon GSO from now pledge to cooperate in order to achieve the aforementioned objectives.

We would like to thank the Cyprus running community and the thousands of international participants who have both races in their running calendar for their valued feedback and for their continued support of the events. We also express our warm thanks to the Cyprus Sports Organization, the Cyprus Amateur Athletic Association, as well as to the Deputy Ministry of Tourism, who are warm supporters of our continuous efforts to upgrade the experience of the thousands of runners who honor us with their participation.

Logicom Cyprus Marathon

OPAP Limassol Marathon GSO